شاخه ها
سینک

سینک

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
101Tسینک نایس کد  101Tسینک نایس کد

سینک نایس دست ساز ورق1/2عمق لگن سانتی23 گوشه لگن بصورت گرد شده جهت نظافت بهتر

 
17,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
1131Rسینک نایس کد  1131Rسینک نایس کد

سینک نایس دست ساز ورق1/2عمق لگن سانتی23 گوشه لگن بصورت گرد شده جهت نظافت بهتر

 
42,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
1302Rسینک نایس کد  1302Rسینک نایس کد

سینک باکسی ورق 1.2عمق 23 گوشه لگن گرد دست ساز زیر کار و روکار

 
19,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
1305Rسینک نایس کد  1305Rسینک نایس کد

سینک باکسی ورق 1.2عمق 23 گوشه لگن گرد دست ساز زیر کار و روکار

 
25,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
1307Rسینک نایس کد  1307Rسینک نایس کد

سینک باکسی ورق 1.2عمق 23 گوشه لگن گرد دست ساز زیر کار و روکار

 
30,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
1314Rسینک نایس کد  1314Rسینک نایس کد

سینک باکسی ورق 1.2عمق 23 گوشه لگن گرد دست ساز زیر کار و روکار

 
35,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
1602Rسینک نایس کد  1602Rسینک نایس کد

سینک دو لگن باکسی ورق 1.2عمق 23 گوشه لگن گرد دست ساز زیر کار و روکار

 
38,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
1607R سینک نایس کد  1607R سینک نایس کد

سینک دو لگن باکسی ورق 1.2عمق 23 گوشه لگن گرد دست ساز زیر کار و روکار

 
55,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
1706Rسینک نایس کد  1706Rسینک نایس کد

سینک نایس دست ساز ورق1/2عمق لگن سانتی23 گوشه لگن بصورت گرد شده جهت نظافت بهتر

 
37,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
1905Rسینک نایس کد  1905Rسینک نایس کد

سینک نایس دست ساز ورق1/2عمق لگن سانتی23 گوشه لگن بصورت گرد شده جهت نظافت بهتر

 
50,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
1931Rسینک نایس کد  1931Rسینک نایس کد

سینک نایس دست ساز ورق1/2عمق لگن سانتی23 گوشه لگن بصورت گرد شده جهت نظافت بهتر

 
39,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
1934-90سینک نایس کد  1934-90سینک نایس کد

سینک دارای سطل زباله جای چاقو جای مایع جای اسکاج سبد استیل تخته گوشت لگن استیل ورق 1.2استیل304عمق لگن23سانت گنج لگن بصورت گرد میباشد کهباعث جرم نگرفتن داخل لگن میشود

 
50,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
1934Rسینک NICE  1934Rسینک NICE

سینک نایس دست ساز ورق1/2عمق لگن سانتی23 گوشه لگن بصورت گرد شده جهت نظافت بهتر

 
50,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
1935Rسینک نایس کد  1935Rسینک نایس کد

سینک نایس دست ساز ورق1/2عمق لگن سانتی23 گوشه لگن بصورت گرد شده جهت نظافت بهتر

 
50,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
1936سینک نایس کد  1936سینک نایس کد

سینک دست ساز درجه یک

 
55,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
1937Rسینک نایس کد  1937Rسینک نایس کد

سینک دارای سطل زباله جای چاقو جای مایع جای اسکاج سبد استیل تخته گوشت لگن استیل ورق 1.2استیل304عمق لگن23سانت گنج لگن بصورت گرد میباشد کهباعث جرم نگرفتن داخل لگن میشود

 
60,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
3023سینک نایس کد  3023سینک نایس کد

سینک دست ساز همراه با جای چاقو وسینی ومایع

 
38,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
615Aسینک نایس کد  615Aسینک نایس کد

سینک ساخته شده از ورق 1استیل

 
7,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
615Bسینک نایس کد  615Bسینک نایس کد

سینک تک لگن گرد زیر کار و روکار

 
7,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
650-Aسینک نایس  650-Aسینک نایس

سینک نایس از ورق استیل با ضخامت یک وعمق24 میلیمتر تهیه شده

 
7,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
clear-bug-div
سازندگان
  • شرکت اخوان
  • شرکت البرز
  • شرکت فاستر
  • شرکت فرامکو
  • شرکت قهرمان
  • شرکت کی دبلیو سی